• Kağıt Kaplı Alüminyum Tel

    Kağıt Kaplı Alüminyum Tel

    Kağıt kaplı tel, çıplak bakır yuvarlak çubuk, çıplak bakır yassı tel ve özel yalıtkan malzemelerle sarılmış emaye kaplı yassı telden yapılmış bir sargı telidir.

    Birleşik tel, belirtilen gereksinimlere göre düzenlenmiş ve özel bir yalıtkan malzeme ile sarılmış bir sarma telidir.

    Kağıt kaplı tel ve kombine tel, trafo sargılarının imalatı için önemli hammaddelerdir.

    Esas olarak yağa daldırılmış trafo ve reaktör sargılarında kullanılır.